PARLA ITALIANO?

Grad u kojem se govori rukama i pokretom, a ljubav zaista…