Nema bolje rečenice za započeti ovaj članak nego iskoristiti onu sa prve stranice iz knjige o kojoj i pišem, a ona glasi :

“Knjiga je za sve i ni za koga.”

Prve redove počela sam da čitam u kafeu od fakulteta, bio je neki tmuran i kišovit dan i sećam se da sam već pri toj prvoj rečenici ispod naslova pomislila “družićemo se ti i ja ” ili kako bi to rekao Matija Bećković “Ćeraćemo se”.

Taj dan sam izostala sa predavanja, jer nisam želela da je ispustim. Ipak i pored toga, bila sam u pravu, družila sam se poduže sa njom, skoro tri meseca, ali korice sam zatvorila i sada je vreme da podelim svoje mišljenje sa vama. U nadi da ćete poželeti da je pročitate ili da će vas makar izdvojeni aforizmi i moj članak ili recenzija navesti na neko razmišljanje i dovesti vas do nekih odgovora za kojima tragate.

VREDI LI PROČITATI, KAKVO JE ŠTIVO?

Štivo nije “lako” , zahteva potpunu posvećenost, koncentraciju i razumevanje. Stil nije težak za čitanje, ali svaka iznesena misao u toj knjizi zahteva trenutak sagledavanja. Na koji način ćete vi doživeti napisano, zavisi od vas. Lično sam imala dosta momenata kada sam nakon pročitanog morala da zastanem i ostavim knjigu sa strane, jer rečenica koju bih pročitala, zahtevala je, tačnije žudela je za upijanjem. Zasigurno, knjiga koja će vas navesti na razmišljanje i preispitivanje.
Uzimajuću proroka kao paravan za vlastite stavove i rasuđivanje, Niče nas uvodi u sopstvene brige i previranja.
Po njemu, suština svega jeste volja, volja je ta koja će nas izbaviti iz tmine i taloga, a ne natprirodne sile. Čovek mora da ide i teži ka višem i jedino kao takav može biti dobar. Učiti, posvetiti se sebi, razumeti i podržati druge. Biti uman. U suprotnom, ljudi su gori od životinja i bolje biti sa njima i u osami, nego sa onima koji nisu spoznali volju i sebe.

AFORIZMI KOJI POGAĐAJU SUŠTINU

ŠTO SE TIČE POLITIKE:

“Država se zove najhladnije od svih hladnih čudovišta. Hladno i laže i ova laž gmiže iz njezinih usta: “Ja država, ja sam narod”

“Često sedi blato na prestolu- a često i presto na blatu.”

ŠTO SE TIČE LJUBAVI

“Ljubav i propadanje : to ide jedno s drugim odvajkada. Volja za ljubavlju: to znači biti voljan i za smrt. Tako ja govorim vama kukavicama.”

“Pazite da vam srce ne otvrdne od onog ko se iznenadno prašta od vas.”

“Ali, ovaj ću nauk , ludo, dati za rastanak: gde se ne može više voleti-tu treba poći.”

ŠTO SE TIČE USAMLJENOSTI

“Nepravičnost i priljavštinu bacaju oni na usamljenoga; ali, brate moj, ako želiš da budeš zvezda ne smeš im zbog toga manje svetliti. “

“Ali, zavičaj nigde ne nađoh-nestalan sam u svim gradovima i polazak sam svih kapija.”

“Jedno je napuštenost, drugo je usamljenost.”

“Naročito snažan čovek, koji može mnogo podneti i u kome je strahopoštovanje: suviše tuđih reči i vrednosti on tovari na sebe- i tad mu se život čini kao pustinja.”

MUDRE MISLI KOJIMA TREBA POSVETITI DODATNU PAŽNJU
(po mom nahođenju)

“Da ima u meni nešto neranjivo, nesahranjivo, nešto što razbija stene: to se zove moja volja.”

Koliko istine u samo jednom rečenici! I koliko zapravo čovekova volja ume i može. Volja je zaista nešto što niko sem nas samih ne može da nam uništi, da oduzme. I onda kada nam slome srce, telo i dušu, volju nikad ne mogu i ona je ta koja prosjaka može učiniti bogatašem, ona je ta koja slomljeno srce može obnoviti, ona je ta koja podiže duh i samopouzdanje, ona je ta zbog koje opstajemo i rastemo!

“Suviše sam daleko uleteo u budućnost: groza me je spopala. I kad sam se obazro, gle! .

Koliko ste puta odlutali mislima predaleko, u mesece, godine, koje tek trebaju da dođu? Koliko puta ste uništili prilike, odnose time što ste stvorili pretpostavke i uleteli u zamku zvanu budućnost i ono čuveno “Šta ako?”
Groza i strah obuzima tad i gubimo svoju sadašnjost, ono što imamo, živimo u strahu od budućnosti umesto u trenutku sadašnjosti, uništavajući ga radi nečeg što može, a ne mora biti!

“Najtiše reči su one koje donose buru!”

Uvek! Uvek! Uvek! I na njih čovek nikad nije spreman.

“Čoveku je njegovo najgore nužno za njegovo najbolje”

Koliko puta vam se dogodilo ili koliko puta ste svedočili da nakon što je neko doživeo najteže trenutke u životu, ustao jači, hrabriji i bolji?