Pitaš se, pitaš

A zalud se pitaš,

Jer sebe pitaš.

Mesto da pitaš

Onog kog` treba da pitaš.

Ti glup, pa sebe

Iznova pitaš.

A znaš da odgovor ne znaš

Sve nešto nagađaš, pogađaš,

Ko` pikado da igraš.

Ma što se pitaš?

Što u glavi svojoj to zbijaš?

Što ludiš,

Što snivaš…

Što se pitaš,

Kad znaš da skitaš

Da od mesta dalje ideš.

Što se pitaš,

Mesto da GA pitaš?

Marija Gojsović